two-tone diamond pendant

Lady’s two-tone 14 karat pendant with 18=0.12tw round diamond melee.

Description

Lady’s two-tone 14 karat pendant with 18=0.12tw round diamond melee.